Lerøy-konsernet hadde i tredje kvartal rekordhøy omsetning med inntekter på åtte milliarder kroner. Det er åtte prosent opp i forhold til samme kvartal i fjor.

I årets ni første måneder er omsetningen på 22,6 milliarder kroner, en økning på 15,9 prosent fra samme tid i fjor. Omsetningen er drevet av høye priser og en svak norsk krone.

Driftsresultatet er derimot ned knappe 39 prosent og resultat før skatt er mer enn halvert hittil i år.

Kraftig nedgang på torsk

Innen villfanget hvitfisk er fangstvolumet redusert og lavere fangstverdier gir lavere inntjening. Lerøy Havfisk har konsesjon på ti prosent av landets samlede torskekvoter nord for 62 breddegrad. Det tilsvarer 30 prosent av totalkvoten for trålflåten.

I tredje kvartal var fangstvolumet på 14.433 tonn mot 14.862 tonn året før. Fangsten besto av høyere volum av spesielt sei og reker, mens det er kraftig reduksjon i den viktigste arten torsk. Totalt hittil i år, er det fisket 14.514 tonn torsk, mot 17.949 tonn per tredje kvartal i fjor. Det er en nedgang på nesten 3500 tonn. Samlet er fangstvolumet økt fra 58.627 tonn til 63.411 tonn hittil i år. Størst økning er det på sei og uer.

Synkende priser

Etter en lengre periode med kraftig prisøkning på de fleste fiskeslag er prisene synkende for flere arter.

Torskepriser på over 50 kroner kiloet er syv prosent høyere enn i tredje kvartal i fjor, men samtidig lavere enn for andre kvartal i år. Hyse- og seiprisene er ned 30 prosent og 24 prosent i kvartalet. Samlet sett for alle arter var prisen per kilo ned 29 prosent siste kvartal.

Bunkersforbruket for trålerne er på samme nivå som fjoråret, men med reduserte bunkerpriser har konsernet brukt 23 millioner kroner mindre på bunkers hittil i år.

– Det var et krevende kvartal. Vi har hatt priser som har gått litt ned, spesielt på hyse og sei. Det var litt dårligere fangsteffektivitet enn tidligere, mye fordi det er mindre torsk og vi har vært mer på reker. Drivstofforbruket er på samme nivå som i fjor, sier konsernsjef Henning Beltestad.

Svakt på landsiden

For Lerøys landindustri Lerøy Norway Seafoods, med 12 foredlingsanlegg og kjøpestasjoner, er inntjeningen enda lavere enn i fjor. Selv om investeringer i økt effektivisering og økt produktspekter etter hvert gir resultater, taper landsiden fortsatt penger. Lavere torskekvoter og høye priser har gjort det utfordrende i tredje kvartal.

Samlet har hvitfisk stått for 658 millioner kroner i inntekt i siste kvartal, fem millioner mindre enn i fjor. Driften i villfisksegmentet endte i minus 38 millioner kroner, en nedgang fra 27 millioner kroner i samme kvartal i fjor.

Hittil i år er samlede inntekter fra hvitfisk på 2555 millioner kroner, marginalt ned fra året før. Driftsresultatet hittil i år er på 291 millioner kroner, ned 66 millioner kroner fra samme periode i fjor.