Midtre Hålogaland tingrett åpnet 18. august konkurs i Petter's Sjømat AS i Melvik sør for Harstad by. Fiskemottak- og fiskeforedlingsbedriften begjærte oppbud og tingretten satte inn Harstad-advokat Rudi Mikal Christensen som bostyrer.

Alle krav i boet meldes bostyrer og første skiftesamling blir holdt i Midtre Hålogaland tingrett 15. oktober.

– Ikke mer å gjøre

Selskapet ble registrert i 2001, men har aner tilbake til 1994.

– Mange tiltak ble gjort, men til slutt var det ikke noe mer å gjøre, sier styreleder Finn Håkon Jørstad til iHarstad.

Selskapet hadde et svært dårlig år i 2019 og Jørstad ble hyret inn for å snu skuten, men koronapandemien gjorde at selskapet mistet all levering til kundene i hotell- og restaurantbransjen.

Veiproblemer

I tillegg var det problemer med adkomsten til produksjonslokalene, en sak som havnet i jordskifteretten. Bedriften fikk ifølge iHarstad begrensninger på hvilken type trafikk som kunne komme til og fra lokalene. Store lastebiler fikk ikke lenger lov til å kjøre opp til lokalene, noe som skapte store problemer for bedriften. Selskapet måtte gjøre om på driften slik at varer måtte hentes med små biler.

Det meste ble gjort for å redde bedriften, men eier Petter-Inge Pettersen måtte til slutt melde oppbud. Han hadde ikke anledning til å gå inn med mer kapital og bedriften fikk ikke med seg nye investorer.

Millionunderskudd

Selskapet hadde en jevn god omsetning fra 2010 til 2017, på mellom 17 og 20 millioner kroner.

Siste leverte regnskap er for 2019. Da hadde bedriften 19,5 millioner kroner i omsetning, ned fra nesten 25 millioner kroner i 2018.

Det ble millionunderskudd i selskapet i 2019, og revisor bemerket at det var vesentlig usikkerhet om videre drift. Ved utgangen av 2019 hadde selskapet en egenkapital på vel 6000 kroner og en gjeld på 4,6 millioner kroner.

Petter's Sjømat AS
Tall i mill kr 2019 2018 Endr. i %
Driftsinntekter 19,46 24,56 -20,8
Driftsresultat -0,94 -0,02
Resultat før skatt -1,14 -0,17