– Jeg er veldig fornøyd med at Høyesterett slipper inn saken. Det tyder på at både tingretten og lagmannsrettens dommer er feil. Nei, det var da enda godt at Høyesterett skjønner saken, så det er jeg veldig godt fornøyd med, sier Mienna og viser til sin advokat Brynjar Østgård i Advokatfirmaet Østgård i Tromsø.

Mienna er dømt for brudd på straffeloven for forulemping av offentlig tjenestemann. Straffeloven § 156, annet ledd sier at «Den som ved skjellsord eller annen utilbørlig adferd forulemper en offentlig tjenestemann under eller på grunn av utføringen av tjenesten, straffes med bot».

Tapte i to instanser

Som Fiskeribladet har omtalt i tidligere saker, ble Mienna i mars dømt til en bot på 12.000 kroner i Vestre Finnmark tingrett. Mienna mente ifølge retten at en kvinnelig fiskeriinspektør burde hoppe om bord i en fiskebåt og bidra til bedre fangst. Retten mente at han hintet om det nordnorske begrepet «haill».

Mienna ble også dømt for å antyde at inspektørene burde bes opp til dans. Han ble dømt etter straffeloven for trakassering av to kvinner, inspektører fra Fiskeridirektoratet, ved Nergårds fiskebruk i Breivikbotn på Sørøya. Det var Fiskeridirektoratet som anmeldte Mienna etter inspeksjoner ved anlegget.

Mienna tapte i tingretten og i lagmannsretten. Aktor, førstestatsadvokat Hugo Henstein ved Troms og Finnmark statsadvokatembeter, ville i Hålogaland lagmannsrett ha en bot på 20.000 kroner for Mienna, men retten mente det var for mye. Dermed ble dommen fra Vest Finnmark tingrett stående, med en bot på 12.000 kroner.

Advokat Brynjar Østgård er Miennas advokat. Foto: Marius Fiskum

– Ikke nok å være nærtagende

– Ja, saken kommer opp i Høyesterett, altså lovtolkningen om paragraf 156, 2. ledd, utilbørlig adferd og forulemping av offentlig tjenestemann. De ordene er avgjørende. Er en grov spøk, eller det å slenge med leppen utilbørlig adferd og forulempende? Her må det gå en objektiv grense, det er ikke nok at den enkelte tjenesteperson er nærtagende.

Lagmannsretten gikk veldig lang, i forhold til uskyldige bemerkninger. Det er riktig og bra at Høyesterett nå trekker opp grensen. Dette går på den generelle ytringsfriheten som trekkes over i strafferett, sier Østgård til Fiskeribladet som er veldig godt fornøyd med at saken slipper gjennom nåløyet i Høyesterett.

Fiskeribladet snakket fredag ettermiddag med aktor i begge rettsrunder mot Mienna førstestatsadvokat Hugo Henstein for en kommentar fredag ettermiddag.

Førstestatsadvokat Hugo Henstein i Troms og Finnmark Statsadvokatembeter. Foto: Pressefoto

– Det var for så vidt ventet at saken slipper inn i Høyesterett. Jeg er godt fornøyd med å få prøvd den saken i Høyesterett. Men det er ikke sikkert jeg får ført saken fordi jeg er på et langvarig kurs for tiden, sier Henstein til Fiskeribladet.

Uttalelsene til Mienna

Dette skal Mienna ha sagt under kontroller ifølge tiltalen:

«- 14. mars 2022 uttalte han til en mannlig skipper som pratet med inspektør X1: «Du må slutte å la deg distrahere av damen. Dette må dere ta på privaten.» Deretter sa han til inspektørene: «Kanskje dere skal hoppe om bord, så de kan få litt bedre fangst, de har jo klaget på at de får så lite fisk.»

– 15. mars 2022 spurte han inspektør X2 om de skulle danse swing. Da inspektør X2 svarte benektende, sa han: «Du vet, da kan du lære meg noe, så kan jeg lære deg noe.»

– 16. mars 2022 uttalte han til inspektør X1: «Skal vi ikke ta en dans i dag?» Da inspektør X1 svarte benektende, fortsatte han: «Jo da, vi kan danse litt,» før han ropte til en fisker: «Hører du, hun byr deg opp til dans!»