Aktor, førstestatsadvokat Hugo Henstein ved Troms og Finnmark statsadvokatembeter, ville i Hålogaland lagmannsrett ha en bot på 20.000 kroner for Mienna, men retten mente det var for mye. Dermed ble dommen fra Vest Finnmark tingrett stående, med en bot på 12.000 kroner.

– Det er en god og grundig dom. Vi tar den til etterretning og er fornøyd med dommen. Så får vi se om saken tas videre, sier Henstein til Fiskeribladet.

Førstestatsadvokat Hugo Henstein i Troms og Finnmark Statsadvokatembeter.