I tillegg slår dommen fast at Normar er innehaver av panteretten som Bengt Are Korneliussens Kvitbjørn AS har i snøkrabbebåten «Artic Opilio».

Selskapet Normar IV AS stevnet Bengt Are Korneliussen, Maniitsoq AS og Kvitbjørn AS for retten for å få betalt 4,9 millioner kroner knyttet til avviklingen av Kvitbjørn AS.

Matres krevde også oppgjør for 49 prosents eierskap i salget av snøkrabbetillatelsen, men nådde ikke fram med dette.

Retten er kommet til at Kvitbjørn AS skulle eie snøkrabbetillatelsen og avviser at Matres selskap har krav på erstatning etter salget av denne tillatelsen.