Dommen ble avgitt av Møre og Romsdal tingrett onsdag. Teige Rederi er dømt til å betale de to maskinistene Magne Lystad og Anders Helde Kvalsund til sammen 448.868 kroner, inkludert 5500 kroner i sakskostnader, pluss renter. Det var avisen Nett.no som var først ute med dommen.

Forsinket nybygg

Bakgrunnen for saken er at de to maskinistene jobbet på «Sjøbris», Teiges leiefartøy mens rederiet ventet på et forsinket nybygg «Sunny Lady». Retten har gitt de to maskinistene fullt medhold i krav om manglende ansiennitetstillegg for Lystad og manglende lott for begge maskinistene.