Statsadvokatene i Troms og Finnmark har tiltalt en mann fra Litauen i slutten av 40-årene, for ulovlig omsetning og forsøk på smugling av torsk og kongekrabbe.

I tiltalen står det at mannen er tiltalt for å ha mottatt og forsøkt å føre ut av landet 4,5 tonn med fiskeprodukter av torsk og kongekrabbe, som var ulovlig fangstet.

Grov overtredelse

Mannen er tiltalt for brudd på havressursloven. Statsadvokat Torstein Lindquister i Troms og Finnmark statsadvokatembeter, skriver i tiltalen at overtredelsen er grov fordi det økonomiske eller potensielle økonomiske verdien av lovbruddet er stort og lovbruddet er av grenseoverskridende art.