Mannen må møte i Haugaland og Sunnhordland tingrett 14, september, i tinghuset i Haugesund. Tingretten har satt av en dag til straffesaken.

Årsaken er at mannen ikke har vedtatt forelegget han fikk av politimesteren i Sør-Vest, etter å ha blitt tatt med krabbeteiner der rømningshullene var lukket. Mannen ble siktet for forholdet, men nå er siktelsen omgjort til tiltale, og boten økt til 14.400 kroner.

Lukket med råtnetråd

Fiskeren har brutt havressursloven og høstingsforskriften ved å ha satt ut teiner til høsting av taskekrabbe, uten at det var innmontert rømningshull i teinene i samsvar med forskriften, går det frem av tiltalen.