En mann i 50-årene må stille i Sogn og Fjordane tingrett i Sogndal 9. mai. Retten har satt av en dag til straffesaken og brudd på lakse- og innlandsfiskeloven, og forskrift om fiske i og utenfor vassdrag med anadrome laksefisk i Sogn og Fjordane.

Mister strafferabatt

Han er ilagt en bot på 7200 kroner eller syv dager fengsel. Hvis han hadde vedtatt forelegget ville han fått strafferabatt og boten ville vært på 6000 kroner.

Påtalemyndigheten ville også ha inndradd garnet til fordel for staten.