Lyder Fiskebåt ble tatt for brudd på havressursloven, for å ha fisket med bunnline med mer enn 5000