Victoriafisk AS eier og driver linesjarken «Victoria» på 10,65 meter bygget i 2017. Rederiet eies av Ketil Gunnar Martinsen.

Fiskeriinntektene gikk ned med cirka 300.000 kroner fra 2022 til 2023. Linefiskeren fisker torsk, hyse, sei, lange og brosme fra Myre. Mens fiskeriinntektene gikk svakt ned så så økte kostnadene for sjarkrederiet.

Solid kapital

Driftsresultatet ble redusert med over 36 prosent fra 2,23 millioner kroner til 1,42 millioner. Resultat før skatt gikk ned fra knappe 1,9 millioner kroner til 1,42 millioner.