Lien Fisk & Skalldyr

I Børsa i Skaun er det startet et enkeltpersonforetak som skal drive bearbeiding og salg av sjømat og sjømatprodukter. Innehaver og daglig leder er Hallvard Fremo Lien.

Havklynga SA

I Alta er det startet et samvirkeselskap som skal bidra til innovasjon og økt omsetning på leveranser til havbruksnæringen. Styrets leder er Mette Suhr Berg. Styremedlemmer er Bjørnar Bull, Håkon Kristoffer Arnesen, Ulf-Stian Andersen og Veronika Andersen.

Grindhaugs Fiskeriselskap AS

I Hammerfest er det startet et nytt fiskeriselskap som skal drive fiskerivirksomhet og det som står i den forbindelse.