I segmentet villfisk hadde Lerøy inntekter på 1031 millioner kroner i første kvartal. Det er en økning på knappe 19 prosent fra samme kvartal i fjor. Inntektene var da på 867 millioner kroner. Driftsresultatet endte på 236 millioner kroner mot 185 millioner kroner året før. Det er opp 27,6 prosent.

Kostnader øker i takt

Ser man på resultatmarginen på driften var den på 21 prosent i første kvartal 2021 og 23 prosent i 2022.