Det er en i en ny studie som Nofima har foretatt. Der har de undersøkt hvor sårbare inntektene til sjømatnæringen har vært under covid-19 pandemien. Studien viser at inntektsstrømmene til sjømatnæringen ikke ble «smittet» av covid-19, men viste seg i stedet å være svært robuste også under pandemien.

Utsatt for valutasvingninger

Sjømatnæringen eksporterer mer enn 90 prosent av sjømaten som fanges og produseres her til lands. Inntektene er dermed svært utsatt for svingninger i euro og amerikanske dollar. Kronekursen kan skifte mye og hyppig, avhengig av oljeprisen. Når oljeprisen er høy, er krona sterk og motsatt.

Nær halvparten av norsk sjømat omsettes i euro og en tredjedel i dollar. For laksen er imidlertid 57 prosent omsatt i euro og 27 prosent i dollar, mens for pelagisk fisk er det motsatt. Her omsettes 65 prosent i dollar og 19 prosent i euro. Resten omsettes innenlands eller i andre valuta.

Laks øker mest

Fra 2016 til 2021 økte verdien av laks og ørret fra 65 milliarder til 85 milliarder kroner. Samlet eksportverdi av laks var nær 14 prosent høyere under pandemien enn før den.

Den svake prisnedgangen som fant sted under pandemien, ble mer enn kompensert med en kraftig volumøkning. I overkant av 80 prosent av laksen blir eksportert fersk med hode, 10 prosent som fersk filet og 7 prosent som fryst hel fisk. Produktmiksen endret seg ikke i særlig grad under pandemien.

Rund 70 prosent av fisken blir sendt til EU. Polen, Frankrike og Danmark var de tre største kundene. Deretter fulgte USA og Storbritannia. Mesteparten av laksen til Danmark og Polen blir videreforedlet der og så reeksportert. Nederland, Italia og Frankrike viste størst vekst i 2021.

Hvitfiskverdien økte også

Torsken er i eksportverdi og volum den klart viktigste hvitfiskarten. Verdien av hvitfisken var nær 14 milliarder i 2021. Under pandemien økte eksportverdien av de viktigste hvitfiskartene med knappe 6 prosent. En litt lavere eksportmengde ble mer enn kompensert ved prisøkninger på alle hvitfiskartene, men mest på torsk.

Makrell og sild sto i 2021 for 91 prosent av eksportverdien av pelagisk fisk, som i 2021 nådde 10,1 milliarder kroner. Eksportverdien av de to pelagiske artene steg med rundt 35 prosent under pandemien, viser Nofima-studien.

Eksportinntekter av skalldyr økte også med 40 prosent under pandemien til 2,73 milliarder kroner. De viktigste skalldyrene som blir eksportert fra Norge er reker. Snøkrabbeinntektene mer enn doblet seg i perioden.

– Og det er ikke utenkelig at snøkrabbe blir den nye kongen om få år, heter det i Nofima-rapporten om inntektene til sjømatnæringen under covid-19 pandemien.