Stortingsrepresentant Alfred Jens Bjørlo (V) har bedt Fiskeri- og havministeren svare på om statsråden vil håndheve kravet i deltakerloven om at aktive fiskere skal ha faktisk kontroll med fiskebåtrederier, og at ikke at investorer får kontroll.

Spørsmålet kommer som en direkte følge av den bitre familiekonflikten om makten i Skårungen II AS som eier ringnotbåten «Malene S».

Familiene Østervold og Skår krangler om makten i rederiet Skårungen II som eier «Malene S».