Stortingsrepresentant Alfred Jens Bjørlo (V) har bedt Fiskeri- og havministeren svare på om statsråden vil håndheve kravet