Bobehandlingen etter konkursen i Nordnorsk Klippfisk Kompani AS i Bodø, er innstilt av Salten og Lofoten tingrett fordi det ikke finnes penger i boet til å drive videre bobehandling.

Det er Bodø-advokat Tyra Ræder Breivoll i Angell Advokatfirma som har vært bostyrer etter konkursen.

Tomt for penger

Ifølge bostyrer advokat Breivolls innberetninger, ble det meldt inn 18 krav i boet på til sammen 34. 237.700,03 kroner etter konkursen. Det er nå helt på det rene at ingen får noe etter konkursen.