Svolværselskapet har dermed også sikret seg «Støttfjord» med fiskeritillatelser på torsk, sei, hyse, makrell, nordsjøsild, seinot og NVG-sild. Båten bytter nå navn til «Gerd Julie» etter Kransvik-brødrenes bestemor.

«Støttfjord» ble bygget ved Stadyard i 2019 og er en av de mest moderne fartøy i kystfartøygruppen og var et av de første fartøy som fikk montert batteripakke og elektrisk dekksutrustning.

«Støttfjord», får nå navnet «Gerd Julie», oppkalt etter Kransvik-brødrenes bestemor. Foto: Jon Eirik Olsen

«For Kransvik Kystfiske AS er dette et stort løft, og med kjøpet av Brødrene Bakken AS får Kransvik ikke bare en moderne båt med et komplett kvotesett, men også stor kompetanse i form av et meget kompetent mannskap med på kjøpet», heter det i pressemeldingen signert av Tor-Gunnar Kransvik.

Han skriver at de har ambisjoner om å videreføre Kjell Bjørnar Bakkens gode drift på fartøyet, og på sikt øke driftsgrunnlaget.

Kjell Bjørnar Bakken, nestleder i Nord Fiskarlag, selger rederiet Bjørnar Bakken. Foto: Julie Arntsen

Åpen båt under Lofotfishing

Gjennom sine datterselskaper eier i dag Kransvik Kystfiske AS følgende båter:

  • Snurrevad- og kystnotfartøyene «Knut Olav» og «Skomværhav»
  • Garn- og linefartøyet «Skomværfisk»
  • Ringnotfartøyet «Straumberg»
  • Nye «Bernt Oskar» som er under bygging ved Vestværftet i Danmark.

«Kransvik Kystfiske AS takker sin mangeårige bankforbindelse DNB i Svolvær, Maritime Competence AS, Nova Shipping AS og ikke minst selger, Kjell Bjørnar Bakken for en ryddig og konstruktiv prosess i forbindelse med overtakelse av Brødrene Bakken AS», heter det i meldingen.

I forbindelse med overtakelsen, vil Kransvik holde åpen båt i Svolvær med kaffe og kaker om bord i «Gerd Julie» kl. 13 torsdag den 16. mars, opplyses det.