Høyesteretts ankeutvalg har besluttet at erstatningssaken om 52 millioner kroner mellom Økland/Klepsvik-familien og Taranger-familien ikke slipper inn i Høyesterett. De tre høyesterettsdommerne i ankeutvalget skriver i sin beslutning at « … det ikke er tilstrekkelig grunn til at saken blir fremmet for Høyesterett. Anken tillates derfor ikke fremmet».

Dom blir stående

Taranger Fiskeriselskap i Torangsvåg i ble i januar i fjor dømt i Bergen tingrett (nå Hordaland tingrett) til å betale en erstatning på 51.715.991