Holmøy-konsernet omsatte for 1,44 milliarder kroner i fjor og fikk et resultat på driften på 324 millioner kroner. Inntektssvikten var