Konsernleder Arne Møgster hadde en lønn på 3,543 millioner kroner i 2022. Han fikk også en bonusutbetaling basert på resultatet for 2021 på 3,5 millioner kroner. Totalt fikk han utbetalt 7,4 millioner kroner, opp fra 7 millioner kroner i 2021.

Finansdirektør Britt Kathrine Drivenes fikk en lønn på 3,4 millioner kroner – samt en bonusutbetaling på 1 million kroner. Samlet fikk hun 4,4 millioner kroner, opp fra 4 millioner kroner i fjor.

Styreleder Helge Singelstad fikk 4,2 millioner kroner i styrehonorar og andre godtgjørelser.