Oslo tingrett har innstilt bobehandlingen av konkursen i Oslo Fisk & Vilt AS. Det er ikke penger i boet til å dekke omkostninger ved videre bobehandling. Oslo tingrett åpnet konkurs i boet til bedriften 23. november i fjor etter oppbudsbegjæring. Oslo Fisk & Vilt drev butikkhandel med fisk og skalldyr og annen sjømat.

Omsetning forsvant

Bostyrer var advokat Frank Charles Aase som fikk kravene i boet og holdt skiftesamling i desember i fjor.

Selskapet har sendt inn regnskap til Brønnøysund for 2020, og det viser en omsetning på vel 1,7 millioner kroner, ned 28 prosent fra nesten 2,4 millioner kroner i omsetning i 2019.