– Vår oppgave er å beskytte konkurransen i det enkelte marked og ikke enkeltaktører, sier seniorrådgiver Johannes Hjartlie i Konkurransetilsynet i forbindelse med situasjonen som har delt Norge i to svært forskjellige strømprisnivå.

– Like konkurransevilkår er generelt bra for å legge til rette for god konkurranse. Vi er derfor opptatt av å unngå reguleringer som i seg selv bidrar til forskjellige konkurransevilkår.

Seniorrådgiver Johannes Hjartlie i Konkurransetilsynet. Foto: Privat

– Det er vel nettopp manglende reguleringer som har ført til det todelte strømprisnivået i landet?

– Flere har argumentert for innføring av makspris på strøm, men vi mener det vil være uheldig.