Langtransportsjåføren fra Båtsfjord ble 25. mai dømt for overtredelse av havressursloven og blant annet straffelovens mafiaparagraf.