– Samlet sett er vi meget godt fornøyd med 2020 selv om samlet omsetningsverdi på 12,7 milliarder kroner var