Onsdag ble det kjent at Bakken har solgt 100 prosent av aksjene i rederiet Bjørnar Bakken AS til Kransvik Kystfiske i Svolvær. Med salget følger også «Støttfjord» med kvoter.

– Det er uten tvil vemodig. Men samtidig godt å vite at både båt og kvoter blir i Nordland, og at flinke folk overtar. Selv vil jeg nok ta litt skipperjobbing om bord videre, sier Kjell Bjørnar Bakken i en kommentar til at familierederiet gjennom en årrekke nå er solgt.

I en pressemelding sendt ut av Kransvik Kystfiske onsdag, sa Svolvær-selskapet at de «har ambisjoner om å videreføre Kjell Bjørnar Bakkens gode drift på fartøyet, og på sikt øke driftsgrunnlaget».