En mann i 60-årene fra Tromsø er siktet for brudd på havressursloven og høstingsforskriften, for ikke å ha ført all fangst til land. Mannen må møte i Agder tingrett i Arendal tinghus 3. januar.

Retten har satt av en dag til straffesaken.

Kastet 50 kilo

Bakgrunnen er at anslagsvis 50 kilo reker ble kastet ut igjen på havet under fiske ved Grovfjorden i Tjeldsund i Troms i juli 2022.

Det var små reker under seks centimeter som ble kastet ut.

Mannen var skipper på en 15 meter lang reketråler, og ifølge politimesteren i Agders siktelse, sørget han ikke for at all fangst ble tatt i land.

Godtar ikke boten

Mannen ble ilagt en bot til statskassen på 15.000 kroner, alternativt 15 dager fengsel om boten ikke lar seg inndrive.

Påtalemyndigheten mener at straffskyld i denne saken kan bevises utover enhver rimelig tvil og at saken bør avgjøres med et forelegg.

Forelegget er et tilbud om å gjøre opp straffesaken uten behandling i retten.

Mannen har ikke godtatt boten på 15.000 kroner og derfor må han møte i retten.

Prøvefiske på reker

Påtalemyndigheten vil i retten nedlegge påstand om en bot på 18.000 kroner, subsidiært 18 dager fengsel.

Ifølge politiadvokat Ole Martin Paulsens siktelse er botens størrelse vurdert ut fra at skipper hadde fått tillatelse fra Fiskeridirektoratet å drive prøvefiske i et stengt felt, for å kontrollere om feltet kunne åpnes for kommersielt fiske.

Dermed var det ifølge tiltalen høy risiko for at halet inneholder reke av mindre størrelse.