Nord-Troms og Senja tingrett har innstilt bobehandlingen i Rebbenes Fisk AS i Rebbenes. Årsaken er at bostyrer advokat Bjørn August Krane i Tromsø ikke har mer midler i boet til å drive bobehandling.

Selskapet ble startet i 2019 og drev med slakting, bearbeiding av fisk og fiskevarer. Det var opprinnelig et fiskemottak, men det ble solgt. Selskapet skulle fortsette som mobil kjøpestasjon.

Gamle Løksfjordbruket

Det var i 2017 at den russiske familien Grokhotov kjøpte det gamle Løksfjordbruket, ifølge Nord24.