Agder tingrett har innstilt bobehandlingen av konkursen i Norsk Hummer Drift AS. Selskapet holdt til i Tustna. Boets midler kan ikke dekke omkostningene ved videre konkursbehandling. Bostyrer var advokat Hans Thomas Engebretsen i Kristiansand.

Stor utskifting

Det ble åpnet konkurs i selskapet ved Kristiansand tingrett 5. juni 2020. Selskapet fikk varsel om tvangsoppløsning17. april 2020 fordi selskapet manglet revisor. Revisor fratrådte ved melding til foretaksregisteret 11. februer i 2020.

Selskapet har siden starten i 2009 hatt en rekke utskiftinger av styremedlemmer og daglige ledere.