Hordaland tingrett åpnet konkurs i bergensselskapet Sensar Marine AS 1. mars. Styret i selskapet begjærte selv oppbud. I kjennelsen fra tingretten opplyses det at selskapet har en samlet gjeld på 8,5 millioner kroner og at selskapets eiendeler er null verdt.

Bostyrer advokat Bjørn Åge Hamre. Foto: Simonsen Vogt Wiig

Retten har lagt selskapets opplysninger til grunn og det antas at Sensar Marine er ute av stand til å dekke sine forpliktelser.

Betalingsvanskene er ikke av forbigående karakter. Advokat Bjørn Åge Hamre i Simonsen Vogt Wiig i Bergen er oppnevnt som bostyrer.