Arild Aarvik eier en tredjedel av Austevoll-rederiet Enterprise Seafood AS som eier det 45 meter lange snøkrabbefartøyet «Enterprise». Han er også daglig leder og styremedlem i rederiet.

Men da Aarvik kom inn som eier i snøkrabberederiet ble det ikke søkt om ervervstillatelse for eierposten, noe loven krever for fiskebåtrederier.

Dermed er de nye eierforholdene i rederiet ikke godkjent av Fiskeridirektoratet, og derfor ikke lovlig i forhold til deltagerloven og den såkalte ervervstillatelsesforskriften. Direktoratet har også slettet Aarvik fra fiskermanntallet.

Gi oss tips eller tilbakemelding