Lyngfisk AS

I Bergen har Bjart Are Hellen startet et nytt aksjeselskap som skal eie og investere i virksomheter. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Bjart Are Hellen er styretsleder.

Nye Langøylaks AS

I Austevoll er det stiftet et nytt aksjeselskap som skal drive med oppdrett av fisk og skalldyr og deltakelse i andre selskap med lignende virksomhet. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Daglig leder er Karsten Inge Møgster som også er styremedlem. Tom Rydland er styrets leder. Andre styremedlemmer er Dag Narve Bjånesøy, Ingrid Møgster, Johannes Njåstad Møgster og Rasmus Møgster Bjånesøy.