Politimesteren i Troms skrev i april i fjor ut et inndragningsforelegg på 103.200 kroner til et svensk selskap som henter fisk og skalldyr ved mottak i Norge, og selger sjømaten i Sverige.

Stanset på grensen

Selskapets bil ble i februar i fjor stanset på grensen med en udeklarert last med 600 kilo reker på vei ut av Norge. Etter det Fiskeribladet forstår er det Tollvesenet som har anmeldt selskapet.

Det svenske sjømatselskapet har ikke vedtatt forelegget og saken havner derfor i tingretten.