Statsadvokatene i Troms og Finnmark har tiltalt en mann fra Litauen i slutten av 40-årene, for ulovlig omsetning og forsøk på smugling av torsk og kongekrabbe. Mannen prøvde å smugle sjømaten over grensen til Finland, men lastebilen ble stanset av Tollvesenet.

Ukjent postnummer

Markedsverdien på fiskeproduktene er anslått til samlet å være pålydende 1.262.745 kroner.

Mannen må møte i Indre og Østre Finnmark tingrett 18. september. Retten har avsatt to dager til straffesaken i rettsbygningen i Tana bru i Tana. Ifølge Finnmark Politidistrikt har mannen ukjent postnummer.

Grunnlaget for tiltalen er at mannen forut for lørdag 21. mai i fjor mottok fiskeproduktene. Det skal ifølge tiltalen ha skjedd i Gjesvær i Nordkapp, i Rypefjord, i Hammerfest og/eller på annet sted.

Ble tatt med ulovlig kongekrabbe på finskegrensen. Foto: Agnar Berg (illustrasjonsfoto)

Han mottok noe i overkant av cirka 4,5 tonn fiskeprodukter av torsk og kongekrabber som var ulovlig høstet og/eller levert. Han forsøkte å føre fangsten/produktene ut av Norge ved bruk av lastebil til han ble stoppet av Tollvesenet på vei ut av Norge og inn i Finland.

Ulovlig fangstet

I tiltalen står det at mannen er tiltalt for å ha mottatt og forsøkt å føre ut av landet 4,5 tonn med fiskeprodukter av torsk og kongekrabbe, som var ulovlig fangstet.

Mannen er tiltalt for brudd på havressursloven. Statsadvokat Torstein Lindquister i Troms og Finnmark statsadvokatembeter, skriver i tiltalen at overtredelsen er grov fordi det økonomiske eller potensielle økonomiske verdien av lovbruddet er stort og lovbruddet er av grenseoverskridende art.