I dag møter Svein Magne Mienna i Vestre Finnmark tingrett, tiltalt for utilbørlig adferd og forulemping av offentlig tjenestemann, under utføringen av tjenesten, som det heter i straffelovens paragraf 156, annet ledd.

Det var Fiskeridirektoratet som anmeldte Mienna for seksuell trakassering av to yngre kvinnelige inspektører, etter en inspeksjon på Nergård fiskemottak i Breivikbotn på Sørøya for vel et år siden. I en pressemelding 9. mai i fjor skrev Fiskeridirektoratet:

«En ansatt ved et fiskemottak i region Nord blir nå anmeldt for seksuell trakassering og for å hindre inspektørenes mulighet til å utføre oppdraget de hadde ved bedriften».