En halv prosent rentehopp gir Lepsøy-rederiet Hargun Havfiske en ekstra årlig nominell rentekostnad på 2 millioner kroner. Torsdagens rentehopp på 0,5 prosent, og flere varslede rentehopp utover høsten blir det fort store penger av.

Den 83 meter lange ringnotbåten «Hargun» skal bygges ved Karstensens Skibsværft i Danmark og skal etter planen leveres i mars 2025.