Daglig leder i familierederiet Endre Dyrøy AS, Jonny Lokøy sier til Fiskeribladet at fjoråret var noenlunde ok for brutto fangstinntekter.

– Men bunkersprisen ødela mye. Prisbildet på mel og olje var heller ikke bra. Dårlig melpris på kolmule og høye bunkerspriser er en dårlig kombinasjon, sier Lokøy.

– Ellers på det jevne

Endre Dyrøy AS holder til i Knarrevik i Øygarden, og eier og driver ringnotfartøyet «Endre Dyrøy» som har ringnotkonsesjon, strukturkvoter ringnot og kolmulekonsesjon. «Endre Dyrøy» har kvoter på sild, makrell, NVG-sild, havbrisling, kolmule og lodde.