Polina Kisyova AS

I Gamvik er det startet et nytt fiskeriselskap som skal fiske og selge fisk og alt som hører naturlig under det. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Daglig leder og styreleder er Polina Nikolaeva Kisyova.

Tamo Fisk AS

I Havøysund er det stiftet et nytt fiskeriselskap som skal drive fiskeri, hav- og kystfiske. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Morten Ramberg Eliassen er daglig leder og styremedlem. Styrets leder er Tor Ingvald Eliassen.

Hopmark Havfiske AS

I Smøla er det registrert et nytt aksjeselskap som skal drive fiske og fangst, foredling av fisk og sjøpattedyr og engasjere seg i andre selskaper i samme bransje.