Det skriver selskapet i en pressemelding.

Ifølge meldingen utbetales utbyttet for at eierne av Holmøy-konsernet skal kunne betale skatteskjerpelsene som Stortinget har vedtatt for norske eiere av havbruksbedrifter.

Høyeste i konsernet

Omsetningen for 2021 passerte 1,9 milliarder kroner og er den høyeste i konsernets nesten 50 årlige historie, står det i meldingen.

Årsresultatet etter skatt ble på 385 millioner kroner.

Høsten 2021 vedtok Stortinget en skatteskjerpelse for norske eiere av havbruksbedrifter. Skatteskjerpelsen må betales av Holmøy konsernets eiere, og ikke av selskapet selv. Til sammenligning var utbyttet fra Holmøy Holding 17,4 millioner kroner i snitt for årene 2016 til 2020, ifølge meldingen.

– Det har aldri vært utbyttepolitikk fra konsernet utover det å betale formueskatt. Pengene har blitt brukt på å utvikle det vi har fra før, samt skape ny aktivitet sier daglig leder i Holmøy Maritime, Kay Arne Nygård i meldingen.

Formuesskatt på oppdrettstillatelser
  • Fra og med inntektsåret 2022 endres beregningen av formuesskattegrunnlaget for fiskeri- og oppdrettstillatelser.
  • Dette ble vedtatt i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2022, hvor Solberg-regjeringen foreslo å oppheve dagens praksis der fiskeri- og oppdrettstillatelser ervervet før 1998 ikke inngår i formuesskattegrunnlaget.
  • Videre foreslo den daværende regjeringen at auksjonspriser bør benyttes som utgangspunkt ved egenfastsettingen av formuesverdien av oppdrettstillatelser.
  • Endringene vil i hovedsak ha betydning for oppdrettsselskap som ikke er børsnotert, som er i norsk privat eie, og som ervervet oppdrettstillatelser før 1998.
  • Formuesskatten er vedtatt og Skatteetaten har nylig publisert en utfyllende veileder for betaling av skatten.
  • Representantforslag om å utsette innbetalingen av skatten er blitt nedstemt i Stortinget. Det samme har forslag om en gradvis innføring av skatten.
Kilde: Stortinget

Den vedtatte skatteskjerpelsen rammer kun norskeide selskaper som ikke er børsnoterte. For børsnoterte eller utenlandsk eide selskaper er det ingen endringer.

– Dermed må eierne i gode tider, som nå, ta ut penger for å kunne betale skatten i de dårlige tidene som vi vet kommer, påpeker Nygård i meldingen.

Sommertilbud: 6 uker for 60,-
Les Fiskeribladet i sommer! Ferske nyheter der du er.