Norges Bank holder styringsrenten uendret på null prosent, opplyses det i en pressemelding torsdag.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt opp i september, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Fortsatt usikkert

I Pengepolitisk rapport 2/21, som ble publisert 17. juni, indikerte renteprognosen at styringsrenten ville øke gradvis fra høsten av. Norges Bank peker på at de økonomiske aktiviteten har vært om lag som anslått i rapporten, og at gjenåpningen av samfunnet har gitt en markert oppgang i aktiviteten, samtidig som arbeidsledigheten har falt videre.

Samtidig er det fortsatt usikkerhet om det videre forløpet for pandemien og virkningen på norsk økonomi, pekes det på. Den underliggende inflasjonen har avtatt og er under målet på 2 prosent. Økt aktivitet i norsk økonomi tilsier at inflasjonen etter hvert vil ta seg opp.

– Komiteen mener fortsatt det er behov for en ekspansiv pengepolitikk. Samtidig er forholdene i økonomien i ferd med å normaliseres. Det tilsier at det snart vil være riktig å heve styringsrenten fra dagens nivå, sier Olsen.