Lundøy Kystfiske AS

I Henningsvær er det startet et nytt fiskeriselskap som skal drive kystfiske og aktiviteter knyttet til det. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Styrets leder og daglig leder er Thomas Flesland Lundøy.

Aqua Site AS

På Stord er det startet et nytt selskap som skal selge varer og tjenester til oppføring og vedlikehold av oppdrettsanlegg på land og i sjø. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Even Grov er styreleder og daglig leder.

Hima Fisk AS

I Vardø er det startet et nytt fiskeriselskap som skal drive kystfiske etter hvitfisk og krabbe.