Torsdag melder Norge Bank at styringsrenten er satt opp fra null til 0,25 prosent.

– Normaliseringen av økonomien tilsier at det nå er riktig å starte en gradvis normalisering av styringsrenten, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en pressemelding.

Det var i august varslet en mulig renteoppgang nå i september.

Markert oppgang

Norges Bank viser til at gjenåpningen av samfunnet har gitt en markert oppgang i norsk økonomi, og aktiviteten er nå høyere enn før koronapandemien. Arbeidsledigheten har falt videre, og kapasitetsutnyttingen synes å være nær et normalt nivå, vises det til.

Trolig vil oppgangen i økonomien fortsette utover høsten, påpekes det.

Ny renteoppgang i desember

Den underliggende inflasjonen er lav, men økt aktivitet og stigende lønnsvekst vil bidra til at den etter hvert tar seg opp mot målet på 2 prosent, heter det i meldingen.

Usikkerhet om virkningene av høyere renter tilsier at styringsrenten heves gradvis.

Sentralbanksjefen ser for seg at styringsrenten mest sannsynlig vil bli satt videre opp i desember, slik utsiktene og risikobildet nå vurderes.