Et utbytte på 21 millioner skal drifte andre deler av konsernet. – Det var et tøft år,