Dette viser en oversikt fra årets anslåtte fangstverdier i tidenes beste år for den norske ringnotflåten som Fiskeribladet har beregnet.

Grunnlaget er fartøyenes totale fangsttall av de ulike pelagiske fiskeslagene fra Fiskeridirektoratet og gjennomsnittsprisene på de samme fiskeslagene omsatt gjennom Norges Sildesalgslag.

Pelagisk for 10,8 milliarder

– Alle er ikke kommet i mål med årets kvoter i ringnot, men for de som er det, er fangstverdiene blitt svært gode.