Dette viser en oversikt fra årets anslåtte fangstverdier i tidenes beste år for den norske ringnotflåten som Fiskeribladet har beregnet.