I en pressemelding fredag opplyses det om at Havyard Group har inngått en avtale med eierne av HG Group AS om en sammenslåing, der Havyard formelt vil kjøpe alle utestående aksjer i HG Group AS. Som en del av transaksjonen er det også gjort avtale om å overta de av aksjene i BKS Holding AS som ikke allerede er eid av HG Group.

– Allerede i gang

BKS Holding
  • BKS Holding består av BKS Industri (Sunde), BKS VVS (Bergen), Zenit Engineering (Sunde), Marine Support (Storebø) og BKS Power and Automation (Sunde).
  • BKS-konsernet leverer tekniske installasjoner, elektro og automasjonstjenester til kraftkrevende industri, fiskeoppdrett, skip, landbasert industri, offshorenæringen og til bygg og anlegg.
  • Konsernet har ca. 370 ansatte.
  • Hovedkontor på Sunde i Kvinnherad

– Vi er stolte av å ha kommet til enighet med eierne av BKS Holding og Fossberg Kraft om å integrere selskapene i Havyard. Dette vil blant annet gi oss mulighet til inntreden i nye markeder, kunne utnytte synergier på tvers av selskapene, samt tilføre oss en gjeng med dyktige og erfarne medarbeidere. Vi er allerede i gang med integrasjonsprosessen, uttaler Erik Høyvik, konsernsjef i Havyard.

– Milepæl

Etter gjennomføring av transaksjonen vil Havyard bli hundre prosent eier av BKS Holding AS og Fossberg Kraft AS.

– Transaksjonen er en milepæl i arbeidet med å utvikle Havyard som en ledende servicetilbyder til maritim, offshore og onshore industri og tilfører inntektsstrømmer som er komplementære til selskapets eksisterende virksomhet, skriver Havyard i meldingen.

Kjøpesummen i transaksjonen er avtalt til 285 millioner kroner, hvorav 245 millioner vil bli gjort opp i nye Havyard-aksjer, 25 millioner i en selgerkreditt og 15 millioner i kontanter.

– Gjennom transaksjonen vil selgerne samlet eie en betydelig del av Havyard etter gjennomføring av transaksjonen. Selgerne vil bli representert i Havyards styre, herunder ved at Even Matre Ellingsen foreslås som ny styreleder.

Dagens eiere i HG Group/ BKS Holding, Tore Thorkildsen, Gudmund Øvrehus, Even Matre Ellingsen og Skarvelandfamilien fortsetter som betydelige eiere i nye Havyard, ifølge meldingen.