Vestbris Fiskeriselskap AS

I Byrknesøy i Gulen er det startet et fiskeriselskap som skal gjennom hel- og deleide selskaper eller ved samarbeid drive fiske og annen virksomhet i den forbindelse. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Daglig leder er Vidar Einebærholm, som også er styrets leder.

Atlantic Seafood Investment Group AS

I Alta er det startet et nytt aksjeselskap med 30.000 kroner i aksjekapital. Selskapet skal drive med investeringsvirksomhet, forretningsutvikling og konsulent- og rådgivingstjenester. Daniel Andersen er styrets leder.

Hauge Fishing AS

I Tana er det startet et nytt aksjeselskap som skal drive fiske og fangst langs norskekysten.