Brønnøysundregistrene varsler Norsk Hummer AS om at selskapet blir tvangsoppløst. Bakgrunnen er at selskapet ikke har sendt inn komplett årsregnskap for 2021. Dersom ikke regnskapet er levert innen 14. april, havner saken i tingretten og selskapet blir tvangsoppløst.

– Vi har brukt 130 millioner

– Nå skal vi få på plass ny revisor, og få levert regnskapet innen fristen vi har fått. Det har vært mye fram og tilbake og vi har brukt 130 millioner kroner på hummerutvikling siden min onkel professor Jens Glad Balchen startet i 1994.