Olsen Gruppen 1 AS

I Bekkjarvik i Austevoll er det startet et nytt aksjeselskap som skal drive skipsfart, herunder rederivirksomhet, fiske, fangst og spedisjon. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Ola Christian Olsen er daglig leder og styreleder. Styremedlemmer er Anne Lise Grønås, Hallstein Olsen og Anette Karina Olsen.

Hekkingen Fiskeriselskap AS

I Botnhamn i Senja er det startet et nytt fiskeriselskap som skal eie og drive fiskefartøy. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Hans Henriksen er daglig leder og styreleder.

Nord-Troms Kystfiske AS

I Vannvåg i Karlsøy er det stiftet et nytt aksjeselskap som skal drive fiske og fangst.