Odd Karsten Østervold og selskapet Marine Recycling i Austevoll, har fått medhold i Frostating lagmannsrett om granskning av fiskeriselskapet Ocean Fresh Food. Østervold fikk også tilkjent sakskostnader på 1,1 millioner kroner. Møre og Romsdal tingrett skal oppnevne gransker.

På tide mener Østervold

Østervold er glad for at selskapet vant frem med anken om granskningskravet mot Ocean Fresh Food.

– Glad ja, bevare meg vel. Det skulle skjedd for lenge siden. Men jeg har fått beskjed om å ikke uttale meg i denne saken, så du må snakke med advokat Hugo P Matre, sier Østervold til Fiskeribladet.