Øragutt AS

I Båtsfjord er det startet et nytt fiskebåtrederi som skal drive hav- og kystfiske og andre produkter eller tjenester som naturlig hører til det. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Daglig leder er Finn Tore Frantzen som også er styrets leder. Freddy Kristiansen er varamedlem.

Nordpoll Seafood

I Ålesund er det startet et nytt enkeltpersonforetak som har som formål kjøp og salg av sjømat. Innehaver er Kennet Devik Nordpoll.

Ramstads Fiskeri

I Evje er det startet et enkeltpersonforetak av innehaver Trond Even Ramstad.