Dette sier en hobbyfisker fra Sunnmøre som er i ferd med å miste tillatelsen for å drive med direktesalg av fisk ved kai i Ålesund og andre steder. Han rammes av den samme endringen som gjør at 13 år gamle Henrik Myklebust mister muligheten til kaisalg.

Det er et krav fra Nærings- og fiskeridepartementet i en forskrift fra 2015, som nå slår inn på en måte som gjør at det blir registreringskrav for fritidsfiskere som skal ha kaisalgdispensasjon fra 1.